Mentors rolle

 
En mentor deler sin erfaring, sin viden og sine tanker fra arbejdslivet med en mindre erfaren person og bidrager på den måde til faglig og personlig udvikling - for mentee såvel som for mentor selv.
 
Udbyttet for mentor vil bl.a. være udvikling af egne kompetencer som fx aktiv lytning, kommunikation, coaching, læring om andres motivation for arbejde, karriere og familie og afprøvning og udvikling af nye strategier for konflikthåndtering og svære samtaler.
 
Hvis du kan svare ja på ét eller flere af disse spørgsmål, kan du med fordel tilmelde dig som mentor: 
 
 1. Er du interesseret i at lære nyt samtidig med, at du hjælper andre i deres udviklingsproces?
 2. Kunne du tænke dig at opleve, hvordan din erfaring kan bidrage til en anden persons udvikling?
 3. Vil du gerne dele din erfaring, din viden og dine tanker fra arbejdslivet med en mindre erfaren person?

Dit udbytte som mentor kan være

 • At blive inspireret – fagligt såvel som menneskeligt
 • At få styrket dine dialogiske kompetencer
 • At få øjnene op for nye fagområder og kompetencer
 • At udvikle dit netværk med nye og anderledes relationer i den yngre generation
 • At blive udfordret på din egen viden og erfaring
 • At få nye ideer til egen karriere
 • At holde dig ajour med, hvad der rører sig i andre generationer
Vore forventninger til dig som mentor
 
 • At du vil prioritere og afsætte tid til din mentee
 • At du er åben for forandringer, fordomsfri og troværdig
 • At du er lyttende og interesseret i andre mennesker
 • At du har empati
 • At du kan holde information fortroligt
 • At du har gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet.
Tidsforbrug

Du skal kunne deltage i kick-off møde sammen med de øvrige mentorer og mentees plus i en workshop for mentorer.
 
Derudover skal du kunne mødes med din mentee et nærmere antal gange af 1-2 timers varighed inden for programperioden samt også meget gerne medvirke ved evaluering af programforløbet.
 

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 09-01-2017
Gert Aagaard van Hauen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 09-01-2017